scrool

പ്രിയ വായനക്കാർക്ക് തുറന്ന ജാലകത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇവിടെ എൻറെ കുറച്ച് അനുഭവങ്ങളും എനിക്ക് കിട്ടിയ അറിവുകളും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പങ്കുവെക്കുന്നു.

Wednesday, May 11, 2016

കനകം

കനകം കൊണ്ട് എൻറെ ഖൽബ് നിരച്ചവളെ 
കാമിനി നീ എൻറെ കരളലിയിപ്പിക്കുന്നു 

കാതോർത്തു കാണാനായി ഞാനിരിക്കുന്നു 


കരളും കരളും തമ്മിൽ കുളിരലിയിപ്പിക്കാൻ 


എന്നരികിൽ നീ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ 

എന്നിലെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ചിറകുവിരിച്ചു 


നിൻ ഹൃദയത്തിലെ സ്വർണ്ണ പൂന്തോപ്പിൽ 


എൻ സ്വപ്നങ്ങൾ പറന്നുയർന്നേനെ 


ജീവനിൽ കൊതിയുണ്ട് ജീവിക്കാൻ ആശയുണ്ട് 

ജീവൻറെ ജീവനായ നിൻറെ കൂടെ 

ആശകൾക്കും ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും അഹദവൻ വിധിച്ചിലേൽ

ആർക്കും ഒരുമിക്കാൻ ആവില്ല പൊന്നേ

മലർ

മലരായ് വിരിഞ്ഞു നീ എൻ 
മനസ്സിൻറെ പൂന്തോപ്പിൽ 

മധുര സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് നിറമേകി 

മാറ്റുരക്കുന്ന പൊന്നലേ നീ നീ എൻറെ മലർത്തോപ്പ് 


നിന്നിൽ വിരിയുന്ന പൂക്കൾക്ക് 


നിറമേക്കാൻ ഞാന്നില്ലേ 


എൻ തോപ്പിലെ തൈമുല്ലേ 
ഏകാന്ത മനസ്സുമായ് 

ഏറെ ഞാൻ അലഞ്ഞപ്പോൾ


എന്നിലെ വിളക്കായ് 


എൻ ചാരെ അണഞ്ഞവളെ ഞാൻ കാണും സ്വപ്നത്തിലെ

ഞാവൽ മരച്ചുവട്ടിൽ വെച്ച് 

പൂത്താലി ചാർത്തിയപോൾ 


പുന്നാരം പറഞ്ഞ പെണ്ണല്ലേ

എൻറെ സ്വപ്നം


എന്നും എനിക്ക് എൻറെ സ്വപ്നമായ് 
എന്നരികിൽ എത്തുന്ന പൊന്നേ 
ഞാൻ കാണും സ്വപ്‌നങ്ങൾ നീ അല്ലേ 
ഞാൻ തേടും വഴികൾ നിനക്കല്ലേ 

ആരാരും അറിയാതെ ആരോടും പറയാതെ 
ആശിച്ചൊരു മുത്തേ അഴകിൻറെ സ്വത്തേ 

നീ എന്നിലേ രാജാത്തി നീ എൻ സ്വപ്ന സുന്ദരി 
നിനക്കലെ എന്നുളം നിന്നരികിലല്ലേ ഞാൻ എന്നും 

ഓർക്കാൻ എനിക്ക് അവകാശമില്ല 
ഓർത്തിരിക്കാൻ എനിക്ക് നീ മാത്രം 
ഇനി ഒരു ജന്മം നമുക്കായ് വിധിച്ചാൽ 
നീ എനിക്ക് ഇണയായ് വരില്ലേ


Friday, February 26, 2016

എൻറെ സോദരി

മനസ്സിനുളിൽ വിരിഞ്ഞ പൂവേ
മനോവേതന മാറ്റിയ അമ‍ൃതേ
നിനക്കുള്ളതാണ് എൻറെ ജന്മം
നിഴൽ പോലെ കൂടെയുണ്ട് എന്നും

                പാരിൽ ഞാനുടെങ്കിൽ നിനക്കായ്‌
                പതിവായ്‌ നിൻറെ സുഖത്തിനായ്
                എന്നിലെ സ്വപ്നങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ചു
                എന്നും നിൻന്നരികിലെത്താൻ കൊതിച്ചു

നിൻറെ സൊദരനായ് എന്നും
നിൻറെ മനസ്സിൽ വിരിഞ്ഞും
എൻറെ ജീവൻ ഉള്ള കാലം
എന്നും നിനക്കായ്‌ ഞാനുണ്ടാകും 

Sunday, January 31, 2016

നിന്നെ തേടി

എന്തിനു നീ എന്നെ വിട്ടുപോയി 
എവിടേക്ക് നീ എന്നെ വിട്ടുപോയി 
എനിക്കായ് മാത്രം നീ പിറന്നതല്ലേ  പിന്നേ 
എന്തിനു നീ എന്നെ അകറ്റിനിർത്തി 

ഒരുപാടു ആശിച്ചതല്ലേ പൊന്നേ 
ഒരുമനസ്സായ് ഞാൻ കണ്ടതല്ലേ 
ഒരിക്കലും പിരിയരുത്ത് എന്ന് ഉരിഞ്ഞതല്ലേ 
ഓർമ്മയായ് നീ അകന്നിടല്ലേ 

കടലിലെ തിരപോലെ തിളക്കുകയാണ് 
കരളിൻറെ ഉള്ളിലെ നോമ്പരങ്ങൾ 
കത്തിയെരിഞ്ഞ സ്വപ്നവുമയ് 
കാത്തിരിക്കുകയാണ്‌ നിൻ വരവിനായ് 

Thursday, January 28, 2016

തൂലികയെ സ്നേഹിച്ചവൾ

നീ ആരാണെന്നു എനിക്കറിയില്ല 
ഞാൻ ആരാണെന്നു നിനക്കറിയില്ല 
എങ്ങിനെ വന്നുപെട്ടു എന്നറിയില്ല 
എപ്പോൾ വന്നു അതും അറിയില്ല 

എന്നിലെ ആശയങ്ങള ഓരോന്നായ് 
എൻറെ തൂലികയിൽ ചലിക്കുമ്പോൾ 
ഞാൻ അറിയാതെ എന്നും നീ 
എൻറെ ലിബിക്കായ്‌ കാത്തിരിക്കുന്നു 

എന്നരികിൽ സഹോദരി നീ വന്നപ്പോൾ 
എന്നോട് കാര്യം നീ ചൊല്ലിയപ്പോൾ 
എൻറെ ഹൃദയത്തിൽ ബഹുമാനമായ് 
എൻറെ തൂലികയെ സ്നേഹിക്കുന്ന നിന്നോട് 


Friday, January 15, 2016

എൻ നിലാവ്


വിദൂരതയിൽ ഉദിച്ച നിലാവേ

വെള്ളി വെളിച്ചം നിൻ അഴക്

വിതുമ്പുന്ന മനസ്സുമായ് ഞാൻ ഇവിടെ

വിളിക്കുന്നു നിന്നെ എൻ സഖിയായ്‌

`
                        കണ്ണിനു കുളിർമ്മയുള്ള നിൻ ചിരിയും

                        കാതിനു സുഖമുള്ള നിൻ സ്വരവും

                        കാണാനായ് കൊതിക്കുന്നു പൊന്നേ

                        കാത്തിരിക്കുന്നു നിനക്കായ്‌ എൻ സഖിയേ

`
നീ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് വെളിച്ചമാ..

നീ മറഞ്ഞാൽ എന്നിൽ കൂരിരുട്ടാ..

നീ അല്ലെ എൻറെ സ്വപ്നലോകം

നിനക്കല്ലേ എൻറെ സ്വർഗ്ഗലോകം

`
                        വിരിയുന്ന പൂക്കൾക്ക് അരികിലായ്

                        പറക്കുന്ന ശലഭം പോലെ നീ

                        വരില്ലേ എൻറെ സ്വന്തമായ്

                        പൊഴിയുന്ന നാളുവരെ എന്നരികിൽ

Thursday, September 10, 2015

നീയും ഞാനുംഎനിക്കായ് മാത്രം പിറന്ന പൊന്നേ
എൻ അരികിലെത്താൻ മടിച്ചതെന്തേ
എവിടെ എല്ലാം തിരഞ്ഞു ഞാനും
ഏഴു അഴകൊതൊരു പൂവേ നിന്നെ


ഒരുനാളിൽ ഞാൻ നിൻ വീടണഞ്ഞപ്പോൾ
ഒരു സ്വപ്നത്തിൻ പൂർത്തീകരണത്തിനായ്
ഒരു മോഴികൊണ്ട് എൻ ഖൽബു നിറച്ചു
ഒരായിരം കനവുകൾക്കു തുടക്കം കുറിച്ചു

മംഗല്യ ദിനവും വന്നണഞ്ഞു
മൊഞ്ചത്തി നീ എൻ വീട്ടിൽ അണഞ്ഞു
മോഹങ്ങൾ ഒരായിരം പൂത്ത് വിരിഞ്ഞു
മണിയറ വാതിൽ കൊട്ടിയടഞ്ഞു

അന്ന് തൊട്ടു തുടങ്ങിയ സ്നേഹം
അണയുകില്ല ഇനി മരിക്കുവോളം
ആലം പടച്ചവനെ ഞങ്ങളിൽ ചോരിയേണേ
ആയുസ് മുഴുവൻ ഒന്നായ്‌ കഴിയുവാൻ 

ഓർമ്മകൾ


ഈ ക്യാമ്പസുമായി പരിചയപെട്ടിട്ട് പത്തു മാസം കഴിഞ്ഞു. ഈ പത്തു മാസത്തെ എൻറെ ഉപജീവന മാർഗ്ഗമായിരുന്നു ഈ ക്യാമ്പസ്.

ഗർഭം ധരിച്ച ഒരു സ്ത്രീ തൻറെ കുഞ്ഞിനെ പത്തുമാസം തൻറെ ഉദരത്തിൽ പോറ്റി വളർത്തുന്ന അവസാനം പ്രസവിക്കുന്ന പോലെ എന്നെയും പോറ്റിവളർത്തി ഈ ക്യാമ്പസിൽ നിന്നും താൽകാലികമായി ഒരു പിരിയുന്നു.

ഈ ക്യാമ്പസിൽ വെച്ചാണ്‌ ആ നിലാവ് എന്നിലേക്ക്‌ കടന്നു വന്നത്. ഓരോ ദിവസവും ആ നിലാവിൻറെ വെളിച്ചം എന്നിലേക്ക്‌ പകർത്തിയിരുന്നതു ഈ ക്യാമ്പസ്സിലെ ഓരോ ചുമരുകൽക്കും സുപരിചിതമാണ്.